Web Site
We are taking a look at featuring Message Radio on Satellite Radio. Please keep us in prayer as we look at this very large platform, which reaches all of the United States, Canada, and some parts of Mexico.

Pindot Dito

Pindot Dito

Mahal ko ang Mensahe sa Radyo!

 

Naniniwala Tayo na Mayroon:
Na walang Batas, pero Pag-ibig
Na walang Salita, pero si Kristo
Na walang Libro, kundi and Bibliya
At walang Programa, kung hindi ang Programang Panalo sa ating Damdamin.

 

Lahat ng oras na sa ilalim ay para sa Central Time Zone

 

Kung ang gamit nyo ay komputer?

Klik lamang ang boton na nasa itaas, at ang Audio Player ay lalabas nang sa ganoon inyong mapakinggan at masaya sa pakikinig sa aming Tagalog brodkast.

Kung ang gamit nyo ay ang sumusunod iPhone, iPod, iPad, Blackberry, Android Phone, Android Touch Pad, o Windows Phone, at gusto makinig sa "Mensahe sa Radyo"?

Gamitin ang sumusunod na "links" sa pag download at pag install ang Libreng "Mensahe sa Radyo" App.

Piliin lamang ang angkop na device na nasa ilalim para sa Libreng App na kailangan upang makapakinig sa Mensahe sa Radyo sa inyong phones, pads, at iba pa.

Apple, Android, Blackberry, Windows Phone)


Mensahe sa Radyo Schedule!

Sermons mula kay William Marrion Branham ay maririnig mula Lunes hanggang Biernes.
3:00 ng umaga,  tanghali at 9:00 ng gabi

Sabado at Linggo ang Sermon mapapakinggan ng 3:00 ng umaga at 3:00 ng hapon.

 

Audio Bible

Isang (1) oras na pagbabasa araw, (3) tatlong beses tuwing araw.

Lunes Huwebes Beyernes.

Oras ng mga Skedyul ay:

12:00 hating gabi, at 6:00

Sabado at Linggo: 12:00 ng hating gabi at 5:00 ng hapon

 


Ang Misyon “network” Balita ( Mission Network News)
Mapakingan Lunes hangang Biernes Sa Oras na: 7:30, 8:30, 10:30 11:30 ng umaga
3:30, 6:30, at saka 9:30 ng hapon.

Kung kayo naman ay interesado o di kaya nagbabalak magtayo ng Radyo Brodkaster sa inyong lugar, maari lamang tawagan ang mga sumusunod na numero sa ibaba. Mas mainam na inyong basahin ang nakalaan na impormasyon sa htt://www.tracradio.com nasa ilalim ng Simbahang Radyo para mas lalo pang maintindihan kung paano ito paganahin.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-210-519-5221

Lighthouse Network, Inc. P.O. Box 591274 San Antonio, TX 78259-1274